Hornborgastugan på Skansen

Stugan är en del av Skansens backstugemiljö.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .