Mölndals stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum. Vår föremålssamling består till stor del av vardagsting som har använts i Mölndal under 1900-talet. Många föremål är gåvor från privatpersoner, men vi har även samlingar från skola, förskola och andra institutioner, samt från lokala verksamheter som textilindustrin och pappersbruket Papyrus. Museet har också unik samling av stolar och andra möbler tillverkade i Lindome från 1700- till 1900-tal. I fotosamlingen hittar du gamla och nya bilder från de olika kommundelarna Mölndal, Kållered och Lindome.

Historik

Mölndals stadsmuseum startade 1987. Uppdraget var att skapa ett pedagogiskt museum och en samlande kraft för Mölndals kulturhistoria. Museets basutställningar byggdes upp i samverkan med de tre hembygdsföreningarna i kommunen och ytterligare föremål samlades in som skildrade bygdens historia.

Därefter har föremål och fotografier samlats in genom privatpersoners gåvor eller genom olika insamlingsprojekt och temautställningar. Den största enskilda samlingen på museet består av skolföremål.

År 2002 flyttade museet till Samuelssons strumpfabriks gamla lokaler (”Strumpan”) på Kvarnbygatan, längst upp i backen ”Mölndals kråka”.

Museets samlingar innehåller föremål, foton och uppteckningar kring människors liv och arbete, inom områden som exempelvis textil- och pappersindustri, möbelsnickeri, arbetarhem, institutionsvård, skola, förskola och äldreomsorg. Fokus ligger på 1900-talets vardagsföremål. Föremål- och fotosamlingarna är en skatt för den som söker kunskap eller vill uppleva minnen och nostalgi. I stort sett är alla de ca 11 000 kulturhistoriska föremål som numera finns i museets samlingar tillgängliga för allmänheten i det Öppna magasinet. I den permanenta utställningen Lyx från Lindome visar vi vår fantastiska samling av stolar och andra möbler från Lindome, den sydligaste delen av Mölndals kommun.

Fotosamlingen omfattar ca 25 000 foton. Dessa skildrar ett Mölndal ur både ett samtida och ett historiskt perspektiv med porträtt, stadsvyer, byggnader, natur- och kulturmiljöer. Genom samarbete med andra organisationer och föreningar, ökar vi också tillgängligheten till mölndalsbilder i andra samlingar.

Samlingarna har katalogiserats och digitaliserats under många år och av olika personer. Omfattningen av information och dess kvalitet kan därför vara mycket varierande. Om du upptäcker felaktigheter eller kan tillföra ytterligare information om foto eller föremål, är du varmt välkommen att kontakta oss. Antingen under kommentarer i aktuell bildpost, eller direkt via epost på museum@molndal.se.

Öppet: tisdag - söndag kl 12.00 - 16.00, torsdag kl 12.00 - 19.00.

Fri entré! (Avvikande öppettider vid storhelger, se hemsideslänk nedan.)

Visit us

Share to