Enköpings museum berättar om kommunens kulturhistoria från stenålder till nästan nutid.

About Enköpings museum

Enköpings museum berättar om kommunens kulturhistoria från stenålder till nästan nutid. Vid sidan av permanenta utställningar visas tillfälliga utställningar på olika teman. Museet arbetar också med kulturhistorisk rådgivning åt kommunen och allmänheten och har täta kontakter med förskola, skola och föreningar.

Just nu pågår arbetet med Einar Kjelléns hällristningsarkiv. I Einar Kjelléns hällristningsarkiv samlas arkivmaterial om hällristningar företrädesvis i Enköpingsområdet.

Arkivet är en donation av framlidne Einar Kjellén, Grillby. Han ägnade en stor del av sin fritid genom livet åt att inventera trakterna runt Enköping med ambitionen att kartlägga hällristningsfynden.

Genom att ställa sitt stora forskarmaterial till förfogande för vidare bearbetning och studier hoppades han att hans arbete skulle gå vidare.

Detta är också vår förhoppning.

You'll find us here

Share to