Kulturföreningar i Gävleborgs län samarbetar med Länsmuseet för att digitalisera och tillgängliggöra föremål och fotografier.

På fotot Sally och Gustaf Wååg med dottern Nelly framför sitt nybyggda hus i Lenninge, Bollnäs socken, 1922. Fotograf: Erhard och Emil Nilsson.

Nye objekter

Om kulturföreningar i Gävleborgs län

I länet finns källor och berättelser bevarade i ideella föreningars arkiv och magasin. Samlingarna representerar material från folkrörelsen, enskilda arkivbildare till de enskilda personernas berättelser. Här tillgängliggörs föremål, arkivmaterial och fotografier. Tillsammans berättar vi vår historia.

Our museums

Share to