Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund bildades 1980. Då slogs Upplands fornminnesförening, som grundats 1869, ihop med hembygdsföreningarnas regionala förbund.

About Hembygdsföreningar i Uppsala län

I samlingen Hembygdsföreningar i Uppsala län hittar du föremål och fotografier främst från Uppsala län. Föremålen och fotografierna hör hemma hos olika hembygdsföreningar men är här samlade under ett tak. Varje hembygdsförening har sitt eget prefix och under objektens tilläggsinformation hittar du uppgifter kring respektive ägare och samling.

Samlingen består av föremål som föreningarna samlat de senaste hundra åren. Följande föreningar har nu föremål på Digitalt museum

Sockenstugans vänner i Funbo, se www.hembygd.se/funbo/

Share to