Välkommen till Linköpings kommuns samlingar och arkiv på Digitalt Museum! Här samlas föremål och fotografier från kommunens samlingar: Bild Linköping, Linköpings stadsarkiv och friluftsmuseet Gamla Linköping.

Klicka på länkarna för att komma till Linköpings kommuns samlingar på Digitalt museum!

Om Linköpings kommun

Linköping, som är Sveriges femte största kommun, med drygt 160 000 invånare, ligger mitt i Östergötland och är residensstad i Östergötlands län. Staden har en lång historia och ortnamnet nämns första gången i skrift år 1103 som "Liunga kaupinga" (troligen ung. handelsplatsen på ljungheden). Staden blev tidigt centralort för Linköpings stift och den stora domkyrkan dominerar stadsbilden sedan mer än 800 år.

Linköping gränsar till den bördiga Östgötaslätten och var länge en liten landsortsstad, som präglades av småhantverk och den omgivande jordbruksbygden. Staden började växa snabbt under åren kring andra världskriget, inte minst genom etableringen av Saab AB, som fortfarande är ett av ortens största företag, med tillverkning och utveckling av utrustning för militär och civil säkerhet, bland annat stridsflygplan. Den militära närvaron i staden har varit hög och här fanns fram till det sena 1900-talet flera regementen, men de flesta är numera nedlagda.

De senaste decennierna har Linköping profilerat sig som ett högteknologiskt centrum, med många teknikföretag. Staden har också formats av sin mångåriga roll som lärosäte – här fanns en katedralskola redan på 1200-talet. Sedan 1975 finns ett universitet, med drygt 30 000 studenter, och här finns också ett universitetssjukhus.

Linköpings historia tillgängliggörs och dokumenteras idag av en rad museer och institutioner, bland annat Bild Linköping, Linköpings stadsarkiv och friluftsmuseet Gamla Linköping. Här finns också Flygvapenmuseum, Östergötlands länsmuseum och Linköpings slotts- och domkyrkomuseum.

Our museums

Share to