Välkommen till DigitaltMuseum för Nacka konst. I digitalt museum visas delar av Nacka kommuns konsts digitala utbud. Här kan du hitta fotografier och information av konst från konstsamlingen samt den offentliga konsten. Vi kommer löpande att tillgängliggöra mer information och material och databasen fylls kontinuerligt på.

Nackas offentliga konst

Runt om i Nacka kommun hittar du permanenta konstverk som är placerade och speciellt framtagna för miljöer där du som bor, arbetar eller besöker Nacka kommer i kontakt med dem. Konst har förmåga att beröra och uppröra, den kan skapa diskussion och gemenskap, ge perspektiv och locka till eftertanke. På så vis bidrar den offentliga konsten till att levandegöra miljöerna och samhället vi bor och lever i. Nyproducerad permanent konst och konstnärliga gestaltningar speglar tidsandan och är del av morgondagens kulturarv.

Senast publicerade konstverk

Nacka konsthall

Nacka konsthall verkar för att stimulera och lyfta fram det lokala konstlivet och vara en given mötesplats. I vårt arbete utgår vi från att samtidskonsten ökar vår förståelse för oss själva och vår omvärld. Nacka konsthall arbetar undersökande och låter nyfikenhet vara en drivande faktor.

Nackas kommuns konstsamling

Nacka kommuns konstsamling består idag av över 2 234 verk som har köpts in under utställningar, genom gallerier och direkt från konstnärer. Konsten i samlingen började köpas in under 50-talet och verken i samlingen är utförda i ett flertal tekniker så som måleri, skulptur, fotografi, video och ljud.

Konsten lånas kontinuerligt ut till kommunalt finansierad verksamhet för placering i exempelvis förskolor, skolor, kontor och äldreboenden oavsett huvudman.

Kontakta Nacka konst för mer information kring lån av konst.

Nacka konst is a part of

Share to