Postmuseum är ett riksmuseum som samlar, vårdar och visar svenska postens historia. Museet grundades 1906. I samlingarna finns föremål, frimärken, fotografier, arkivmaterial och böcker.

About Postmuseum

Postmuseum ligger i Gamla stan i Stockholm och är ett museum som skildrar postens historia från dess grundande 1636 fram till nutid.

Postmuseums samlingar omfattar posthistoriska föremål, dokument, fotografier, försändelser och inte minst frimärken. Samlingarna består av cirka 18 000 föremål som anknyter till Posten och dess historia. I arkivet bevaras över 300 000 dokument och bilder från svensk posthistoria. Till dokumenten räknas till exempel kartor, ritningar, brev, stämplar, affischer och vykort. De filatelistiska samlingarna omfattar ungefär 5 miljoner frimärken och 90 000 försändelser samt förlagor och tryckprover till svenska frimärken.

You'll find us here

Share to