Postmuseum är ett riksmuseum som samlar, vårdar och visar svenska postens historia. Museet grundades 1906. I samlingarna finns föremål, frimärken, fotografier, arkivmaterial och böcker.

About Postmuseum

None

You'll find us here

Share to