Skansen är ett friluftsmuseum med kulturhistoriska miljöer som berättar om människors livsvillkor i Sverige från 1700-talet och framåt. Byggnader, föremål, djur och kulturlandskap bjuder in till ett möte mellan människor, nutid och historia.

About Skansen

None

You'll find us here

Share to