Textilmuseet är ett av Nordens ledande museer inom textil - en plats för möten, kreativitet, kunskap och upplevelser kring det textila kulturarvet. Borås museum är ett friluftsmuseum som förvaltar och visar Borås och Sjuhäradsbygdens kulturskatt, med fokus på bland annat hantverk och byggnadsvård. Borås Museum och Textilmuseets gemensamma samlingar med textil, kläder och kulturhistoriska föremål utgör basen i de båda museernas verksamhet.

Textilmuseet är placerat i Textile Fashion Center och är öppet året om. Adress: Skaraborgsvägen 3A, Borås.

Borås Museum är öppet under sommarhalvåret, 1 juni – 31 augusti och är placerat i Ramnaparken. Adress: Parkgatan 29, Borås.

Borås Museum och Textilmuseet – En gemensam föremålssamling

Museiverksamheten och samlingsförvaltningen drivs av Borås Stad. Grunden för museernas samlingar lades i början av 1900-talet av De Sju häradernas Kulturhistoriska Förening som fortfarande är ägare till många av föremålen.

Arbetet med samlingarna har utförts av många olika personer under åren och katalogiseringen kan skilja sig mycket åt mellan olika objekt. En del poster kan i dagsläget sakna både foto och komplett beskrivning. Att inventera, fotografera, digitalisera, uppdatera och lägga ut Borås Museum och Textilmuseets samlingar på Digitalt Museum är ett pågående arbete och vi publicerar kontinuerligt nya poster. Hittar du felaktigheter eller har kompletterande uppgifter om något är du välkommen att kontakta oss!

Visit us

Share to