Borås Stadsarkivs bildarkiv består av 44 000 bilder, varav drygt 4000 är publicerade på Digitalt Museum. Bildmaterialet skildrar staden Borås och närliggande orters utveckling, bebyggelse och industrihistoria från 1800-talet fram till 1900-talets mitt. I nuläget är det främst bilder av fotograferna Gustaf Nilsson och Frithiof Mörk som publicerats, men på sikt kommer en större del av bildmaterialet att tillgängliggöras.

Visit us

Share to