Välkommen till Nacka kommuns samlingar och arkiv på Digitalt Museum! Här visar vi föremål och foton från två av kommunens fem institutioner– Lokalhistoriskt arkiv och Nacka konst, Slagfältsmuseet Hamn, Nyckelvikens herrgårdar och Nacka hembygdsmuseum. Vi kommer kontinuerligt publicera material ur samlingarna här på Digitalt museum. Bilden visar sommarnöjet Svindersvik som ligger i Nacka och ägs av Nordiska museet.

Nacka kommuns arkiv och samlingar

Nacka Lokalhistoriska arkiv förvarar en stor del av Nackas historia och nutid, däribland fotografier. På Digitalt Museum finner du ett urval ur arkivets fotografiska samlingar.

Nacka konst samlar kommunens offentliga konst, Nackas konstsamling och Nacka konsthall. I Nacka bidrar den offentliga konsten till att levandegöra miljöerna och samhället vi bor och lever i. Nacka kommuns konstsamling består idag av över 2 234 verk som har köpts in under utställningar, genom gallerier och direkt från konstnärer. Nacka konsthall verkar för att stimulera och lyfta fram det lokala konstlivet och vara en given mötesplats.

Slagfältsmuseet Hamn är Sveriges första slagfältsmuseum och samlingen omfattar i huvudsak fynd från arkeologiska undersökningar vid slagfältet på Skogsö och i Boo, där svenska och ryska trupper drabbade samman i slaget vid Stäket 1719. Men även föremål från Fisksätra och dess historia.

Nyckelviken är ett kombinerat frilufts- och kulturområde, en oas mitt i Nacka. Omgivna av naturreservatets vidsträckta ängar och stora bestånd av gamla ekar ligger Lilla och Stora Nyckelviken, två välbevarade sommarherrgårdar från 1700-talets mitt. Samlingen består av tidstypiska möbler, husgeråd, verktyg och maskiner.

I Nacka Hembygdsmuseums samlingar finns föremål som berättar hur människor levde förr i tiden och hur livet på gården såg ut.

Our departments

Visit us

Share to