Kungl. Vitterhetsakademien främjar forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt äger och förvaltar ett antal värdefulla kulturfastigheter.

Om Kungl. Vitterhetsakademien

Akademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika den 20 mars 1753. Akademien främjar forskning, utger skrifter och arrangerar konferenser inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner. Akademien verkar även inom kulturmiljövård, bland annat genom att förvalta värdefulla kulturfastigheter.

Fram till år 1975 levde Akademien i symbios med Riksantikvarieämbetet, men är sedan dess ett fritt lärt samfund som finansieras utan statsanslag.

Visit us

Share to