Välkommen till Västerås konstmuseum. Konstmuseet samlar, vårdar och förvaltar Västerås stads konstsamling med verk från början av 1600-talet fram till idag. Samlingen uppgår till cirka 10 000 verk och innehåller allt från måleri, skulptur, textil, teckning och grafik till installationer och rörlig bild. Västerås konstmuseum förvaltar även den offentliga konsten som är placerad på olika platser runtom i staden.

Om Västerås konstmuseum

Västerås konstmuseum är en mötesplats för västeråsarna och för långväga besökare. På museet visas utställningar med framförallt svensk och nordisk samtidskonst och med verk ur Västerås stads konstsamling.

Västerås Konstförening bildades 1919 och lade grunden för den konstsamling som Västerås konstmuseum ansvarar för idag. Konstföreningen överlämnade 1974 sin samling till konstmuseet. Nya inköp, främst nationell och regional samtidskonst, görs kontinuerligt. Västerås stad har även en rik samling offentliga konstverk som visas på stadens gator, torg och andra offentliga platser.

Samlingen består av cirka 10 000 konstverk. Här på Digitalt Museum visas ett urval av såväl museiverk som offentlig konst. Att digitalisera samlingen för publicering på Digitalt Museum är ett pågående arbete. Publiceringen sker fortlöpande och innehållet uppdateras kontinuerligt. Verken presenteras med bild, titel, upphovsman, datering och andra basfakta. En del verk har längre beskrivande texter och vi arbetar kontinuerligt för att utöka och förbättra informationen.

Välkommen till Västerås konstmuseum, en del av Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad.

Visit us

Share to