3,062,808 results in DigitaltMuseum:

Brev

Brev

Brev 1900-11-12 från John Bauer till Emma och Joseph Bauer, bestående av sex sidor skrivna på fram- och baksidan av tre pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. . BREVAVSKRIFT: . [Sida 1] Stockholm den 12/11 Anno 1900. Snälla föräldrar! Förlåt att jag inte skrifvit på så förskräckligt länge. Jag har ingenting annat att skylla på än att jag alltid har något annat att göra. Jag hoppas ni alla må bra. Hur är det med Moster nu? Här är det ett fasligt [överskrivet: g] tråkigt vä- der. Grått med regn och slask. Jag gick och förkylde mig för några dagar sedan. Som van- ligt hufvudverk, snufva och hosta, . [Sida 2] men jag har 2 kvällar i rad druckit conjak, kokt mjölk och socker (en härlig blandning) som jag fått af mina fröknar. I natt svettades jag grundligt och känner mig i dag betudligt bättre. På akademin går allt sin jämna lunk. Morgonens antik- ritning för Kulle är [överstruket: ju] rysligt tråkig. Händer, armar, ben, fötter och stympade kroppar kan man just inte rita under något vidare intresse På kvällarna för Ceder- ström därimot rita vi intressan ta renesansgubbar, [överskrivet: f] För närvarande ha vi model, en rolig fiskargubbe . [Sida 3] 2. Prof. Curmans [överstruket: t] föreläsningar i annatomi borja också på att blifva intressan- ta, men perspektiven är som vi förutsedt tråkig af bara katten. Jag kanske skref att jag illustreradt en julberättelse åt Evangelisten fosterlandstiftelsen, men det var just inget tacksamt göra. Alla mina [inskrivet: i] flickor sågo för lätt- (vänd) . [Sida 4] sinniga ut. En gumma såg inte nog helig ut, och pojkarna voro aldeles för syndfulla. Jag fick rita om hela klabbet i en [överstruket: t] hast så teckningar blefvo i mitt tycke betudligt sämre. Jag ritade sedan en utomordentlig söt vignett med blommor och fjärillar svalor och björkar och den tyckte Sida 5 3. prästen om. Ni får forlåta mig att jag som Tolstoj skrifver på små pappers- lappar, men klockan är mycke och allt mitt papper är slut. Men ”Man tager hvad man hafver”. Jag har som ni sedt på sista tiden inte haft tid att [överstruket: d] rita nå- gåt åt Wallentin. Han skrifver gång på gång. Jag går dit, röker hans cigaretter och lofvar men hinner ta mi katten inte att hålla. Han har inte fått något Sida 6 till detta numret häller. Man har fullt upp att göra med aka- demin. och om nätterna vill jag inte sitta uppe för att rita karikatyrer. God natt Hälsningar till [överstruket: alla] Moster och alla John.

Share to