15 results in DigitaltMuseum:

9 results in Upplandsmuseet:

3 results in Kalmar läns museum:

2 results in Länsmuseet Gävleborg:

1 result in Bohusläns museum:

Share to