23 results in DigitaltMuseum:

Tryckpress

Katalogkort: "Tryckpress, järn, trä. 1941, Stockholm, Dahl & Son. Stocksund, Thilanders blindskriftstryckeri. För blindskriftstryck. Stomme av järn, delvis målad mörkt grå. Stort svänghjul av järn. En tjock järnplatta, på undersidan klädd med trä (digel) åstadkommer trycket. Två skivor av järn löper i skenor och kan skjutas in under digeln från varsitt håll. Skivorna har två uppstående handtag var. Två masonitskivor är fästade med gångjärn vid järnskivorna. I masonitskivorna sitter snören, som också är fastknutna högst upp i tryckpressens stomme. På båda sidor om digeln sitter långsmala skydd av plywood. Digeln höjs och sänks med hjälp av en motor; motor, motorreglage och drivrem lösa. Ett löst skydd, (H 130 cm, L 197 cm, Br 21 cm) av genombruten svart plåt finns att sätta för motor, drivrem och svänghjul. Tryckpressen har varit fastskruvad vid två golvbräder, (L 97 cm, Br 20 cm, H 7 cm). Tryckpressen är en kopia av en äldre tryckpress som Harald Thilander köpt från England ca 1910, och som i sin tur var en kopia av en tysk tryckpress. Vid tryckningen fästes i allmänhet två stereotyperade (präglade med blindskrift) tryckplåtar vid var och en av tryckpressens två skjutbara järnskivor, under masonitskivorna. Tryckplåtarna var dubbelvikta och pappret, som skulle tryckas, lades i dem när järnskivorna var utdragna och masonitskivorna hölls uppe av snörena. På senare år tejpades plåtarnas övre del fast vid masonitskivorna, så att plåtarna 'kapade' av sig själva. Både järnskivor och masonitskivor var klädda med papper för att trycket skulle bli jämnare. Två personer sköt växelvis in var sin skiva under digeln. CW nov. 1978"

View timeline 2 results

23 results in Nordiska museet:

Share to