57 results in DigitaltMuseum:

54 results in Bohusläns museum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Marinmuseum:

Share to