35 results in DigitaltMuseum:

27 results in Nordiska museet:

4 results in Jönköpings läns museum:

3 results in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

1 result in Kållereds Hembygdsförening:

Share to