120 results in DigitaltMuseum:

31 results in Kalmar läns museum:

19 results in Kållereds Hembygdsförening:

19 results in Upplandsmuseet:

Share to