731 results in DigitaltMuseum:

671 results in Upplandsmuseet:

29 results in Medelpads fornminnesförening:

12 results in Nordiska museet:

Share to