512 results in DigitaltMuseum:

118 results in Marinmuseum:

118 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

104 results in Örebro Stadsarkiv:

Share to