121 results in DigitaltMuseum:

Show in map 1 result

86 results in Nordiska museet:

28 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

24 results in Marinmuseum:

Share to