8 results in DigitaltMuseum:

View timeline 7 results

2 results in Vänersborgs museum:

2 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to