273 results in Upplandsmuseet:

161 results in Nordiska museet:

103 results in Hemslöjdens Samlingar:

27 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

14 results in Trelleborgs museum:

8 results in Skansen:

4 results in Vänersborgs museum:

4 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

3 results in Bohusläns museum:

3 results in Hallands kulturhistoriska museum:

3 results in Hälsinglands Museum:

3 results in Örebro läns museum:

2 results in Västergötlands museum:

1 result in Borås Museum och Textilmuseet:

1 result in Borås Stad:

1 result in Landskrona museum:

1 result in Landskrona Stad:

1 result in Mölndals stadsmuseum:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to