6 results in DigitaltMuseum:

4 results in Nordiska museet:

2 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to