12 results in DigitaltMuseum:

5 results in Nordiska museet:

4 results in Skansen:

2 results in Hemslöjdens Samlingar:

1 result in Västergötlands museum:

Share to