20 results in DigitaltMuseum:

8 results in Vänersborgs museum:

8 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

6 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to