571 results in DigitaltMuseum:

563 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

563 results in Sjöhistoriska museet:

7 results in Nordiska museet:

1 result in Snus- och Tändsticksmuseum:

Share to