17 results in DigitaltMuseum:

View timeline 6 results

7 results in Tekniska Museet:

4 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

4 results in Vänersborgs museum:

Share to