40 results in DigitaltMuseum:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

2 results in Örebro Stadsarkiv:

2 results in Marinmuseum:

1 result in Sjöhistoriska museet:

Share to