109 results in DigitaltMuseum:

View timeline 47 results

96 results in Bohusläns museum:

7 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

6 results in Sjöhistoriska museet:

Share to