4 results in DigitaltMuseum:

2 results in Sveriges militärhistoriska arv:

2 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to