36 results in DigitaltMuseum:

View timeline 4 results

21 results in Upplandsmuseet:

8 results in Vasamuseet:

8 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to