2 results in DigitaltMuseum:

2 results in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Gotlands Försvarsmuseum:

1 result in Museum för rörligt kustartilleri:

Share to