13 results in DigitaltMuseum:

7 results in Armémuseum:

4 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

4 results in Sveriges militärhistoriska arv:

2 results in Upplandsmuseet:

Share to