3 results in DigitaltMuseum:

3 results in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Arsenalen:

1 result in Gotlands Försvarsmuseum:

1 result in Museum för rörligt kustartilleri:

Share to