63 results in DigitaltMuseum:

39 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

32 results in Sjöhistoriska museet:

8 results in Tekniska Museet:

Share to