224 results in DigitaltMuseum:

177 results in Nordiska museet:

40 results in Hemslöjdens Samlingar:

7 results in Borås Museum och Textilmuseet:

Share to