160 results in DigitaltMuseum:

58 results in Nordiska museet:

28 results in Västmanlands läns museum:

25 results in Hemslöjdens Samlingar:

Share to