493 results in DigitaltMuseum:

485 results in Sjöhistoriska museet:

485 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

7 results in Hallands Konstmuseum:

1 result in Nordiska museet:

Share to