84 results in DigitaltMuseum:

26 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

20 results in Kalmar läns museum:

17 results in Sjöhistoriska museet:

Share to