20 results in DigitaltMuseum:

17 results in Nordiska museet:

1 result in Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter:

1 result in Kulturparken Småland / Smålands museum:

1 result in Upplandsmuseet:

Share to