37 results in DigitaltMuseum:

1 result in Miliseum:

1 result in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Marinmuseum:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to