11 results in DigitaltMuseum:

LEKSAKSHÄST - MY LITTLE PONY

Åtta hästar av mjukplast i serien My Little Pony. Hästarna är framställda i olika storlekar och färger men har alla det gemensamt att de har liknande utseende och en överdrivet stor man. Företrädesvis unga flickor samlar dessa hästar och ägnar sig bland annat åt att kamma den långa manen. VM 22 184:1 Ljusblå. H. 12 cm. L. 14 cm. VM 22 184:2 Rosa. H. 13 cm. L. 10 cm. VM 22 184:3 Lila. H. 11 cm. L. 12 cm. VM 22 184:4 Ljusgul. H. 11 cm. L. 9,5 cm. VM 22 184:5 Ljusrosa. H. 9 cm. L. 8 cm. VM 22 184:6 Ljusblå. H. 8,5 cm. L. 7 cm. VM 22 184:7 Ljusrosa. H. 5,5 cm. L. 5 cm. VM 22 184:8 Blå med vita prickar. H. 2,5 cm. L. 2,5 cm. Samtliga mått är exklusive man och svans. Denna leksak inköptes som ny i butik av Älvsborgs länsmuseum 1999 i samband med tillskapandet av den pedagogiska vandringsutställningen ''flickigt och pojkigt.. LEKSAKER .. förr & nu''. Utställningen visades i sju kommuner inom f.d. Älvsborgs län under perioden april 1999 - januari 2000. Bakgrunden till utställningen var ett samarbetsprojekt mellan Etnologiska institutionen vid Göteborgs Universitet och Älvsborgs länsmuseum kallat ''Förmedling av etnologisk forskning kring lek och leksaker''. Inom ramen för projektet intervjuades barn kring sin syn på olika leksaker. Efter projektet och utställningens slut togs ett antal representativa leksaker från utställningen in till museets samlingar. Som katalogbilaga finns utskrifter av intervjuer, projektbeskrivning samt utställningstexter. Förvärvsdatum gäller för dag då föremålen överfördes till samlingarna.

View timeline 11 results

9 results in Vänersborgs museum:

9 results in Västarvet:

1 result in Mölndals stadsmuseum:

1 result in Nordiska museet:

Share to