127 results in DigitaltMuseum:

9 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

9 results in Sjöhistoriska museet:

2 results in Nordiska museet:

Share to