12 results in DigitaltMuseum:

4 results in Karlsborgs fästningsmuseum:

4 results in Sveriges militärhistoriska arv:

3 results in Länsmuseet Gävleborg:

Share to