12 results in DigitaltMuseum:

4 results in Marinmuseum:

4 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Tekniska Museet:

Share to