15 results in DigitaltMuseum:

8 results in Nordiska museet:

5 results in Jönköpings läns museum:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

1 result in Västergötlands museum:

Share to