18 results in DigitaltMuseum:

Täcke

Okänt 7

412 Förvärvstillst MYCKET SLITET OCH FLÄCKIGT Täcke vävt i två våder, ihopsytt på mitten med längsgående söm. Varp och botteninslag av beige lingarn. Rött, blåtonat rött, gulrött, gulgrönt och gröntonat blått mönsterinslag av entrådigt ullgarn. Gult och brunbeige av lingarn (?). Täcket är oregelbundet randat, helmönstrat med mönster i ca 20 X 20 cm stora rutor, omväxlande mörka och ljusa. I de ljusa rutorna ligger större delen av mönsterinslaget på avigsidan så varpens ljusa färg syns mer. Nu är täcket så slitet att mönstret framträder endast bitvis. Troligen har täcket haft bårder med tätare mönster längs långsidorna. På etikett, fastnäst vid ena sidan, står: "Tillhör Gbgs och Bohusläns Hemslöjdsförening", "Opphämta Spegeltäcke No ?6" (?=oläsligt)"mkt trasigt fr Bohuslän". Spegeltäcke är en Bohusländsk benämning på denna typ av upphämtatäcke med rutor sk speglar. Kallas också Västgötatäcke och såldes av kringvandrande knallar. Men "spegeltäcken" har även vävts i Bohuslän. Mycket slitet, stora delar av mönsterinslaget bortslitet. Två stora hål och några små. Smutsigt. Fläckigt. Bottenväven mörknad. Litt; Berg, Kerstin, Selma Johansson - väverska och hembygdsforskare i Södra Bohuslän, Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund Nr 41, Uddevalla 1991, sid 178-186. Lychou, Kerstin, Hemslöjd och folkkonst i Bohuslän, Warne förlag AB, Partille 1996, sid. 156-160. Sekora, Ann-Britt, Upphämta i Bohuslän (uppsats vid enstaka kurs i vävning Vt 1981, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap, Göteborg). För ytterligare uppgifter om givaren se UM 16001. Omkatalogiserat 1997-09-04 VBT

TÄCKE, DEL AV

471 Tillverkningstid 1800-1850? En våd av ett täcke (resterna av en mittsöm finns) med varp och boteninslag av lingarn och mönsterinslag av entrådigt ullgarn. Helmönstrat, med mönster i 17 X 22 cm stora rutor, omväxlande mörka och ljusa. I de ljusa rutorna ligger större delen av mönsterinslaget på avigsidan så varpens ljusa färg syns mer. Mönsterinslaget är inskyttlat i en tämligen oregelbunden randning med färgerna mörkbrunt, svagt gröntonat blått, ljust rödgult, mycket ljust rött (rosa), gråtonat gult (senapsgult) och ljust gråbeige. På etikett, fastnäst vid ena sidan, står: "Tillhör Gbgs och Bohusläns Hemslöjdsförening fr Harestad", "Opphämta Spegeltäcke No 57 En trasig halva (ovanl vackra färger)". Spegeltäcke är en bohuslänsk benämning på denna typ av upphämtatäcke med rutor sk speglar. Kallas också Västgötatäcke och såldes av kringvandrande knallar. Men "spegeltäcken" har även vävts i Bohuslän. Mycket slitet och trasigt. Stora hål och bristningar. Kanterna på väg att trasas upp. Mörknat. Litteratur: Berg, Kerstin. Selma Johansson - väverska och hembygdsforskare i Södra Bohuslän, Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund Nr 41, Uddevalla 1991, sid 178-186. Lychou, Kerstin, Hemslöjd och folkkonst i Bohuslän, Warne förlag AB, Partille 1996, sid. 156-160. Sekora, Ann-Britt, Upphämta i Bohuslän (uppsats vid enstaka kurs i vävning Vt 1981, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap, Göteborg). För ytterligare uppgifter om givaren se UM016001.

View timeline 16 results

18 results in Bohusläns museum:

Share to